Apie mus

Transporto Inovacijų Asociacijos idėja užsimezgė prieš trejus metus. Bendruomenės, kuri veiktų transporto srities skaitmenizavime, efektyvumo didinime, aplinkosaugos klausimų sprendime ir šiuolaikinių technologijų diegime poreikis kilo matant, kokia didelė praraja atsiranda tarp technologijų pažangos transporto grandinėje ir kitose verslo šakose.

Daugiausiai problemų logistikos srityje susiję su dokumentais – dauguma jų iki šiol turi būti pateikiami „popieriuje“ vietoje paprastų ir lengvai pasiekiamų skaitmeninių versijų. Su tuo susiję ir daugiau problemų – vairuotojai priversti važiuoti papildomus kilometrus bei turėti prastovas. Be to, esama dokumentų pateikimo muitinei tvarka neleidžia vystytis autonominiam krovinių vežimui ir stabdo bendrą transporto rinkos efektyvumo didinimą.„Domintis transporto ateitimi ir perspektyvomis teko bendrauti su daugybe vežėjų, kurie visi atskirai kuria ir investuoja į savo kompanijų ateitį. Būtų daug efektyviau surinkti visus, mąstančius apie transporto ateitį per inovacijas ir skaitmenizaciją, į vieną grupę, kartu dirbančią dėl bendro tikslo.

Taip kilo mintis įkurti Transporto Inovacijų Asocijaciją, prie kurios prisijungė ir kitos organizacijos, matančios transporto rinkos dalyvius kaip savo klientus, partnerius ar strateginį verslą“, 
TIA valdybos pirmininkas Jurgis Adomavičius.Vizija

Lyderystė Transporto ir Logistikos inovacijų ir skaitmenizacijos srityse, vystant sektoriaus konkurencingumą Lietuvos ir tarptautiniu mastu.

Misija

Palankios aplinkos verslui kūrimas per procesų skaitmenizavimą ir inovacijų diegimą transporto ir logistikos srityje.

Tikslai
  • Suburti Transporto ir Logistikos srities inovatorių bendruomenę, kuri generuotų ir įgyvendintų idėjas transporto ir logistikos efektyvinimo ir skaitmenizavimo srityse;
  • Kartu su Valstybinėmis institucijomis parengti nacionalinę Transporto ir Logistikos Skaitmenizacijos strategiją ir sukurti regioninę ekosistemą, tuo pačiu įgyvendinant ES Elektroninės informacijos apie krovinių vežimą (eFTI) reglamentą;
  • Plėsti bendradarbiavimą su ES institucijomis, Vakarų ir Rytų partnerystės šalimis, kuriant skaitmenines transporto ir logistikos sistemų jungtis.
  • Kurti efektyvius sprendimus bei skaitmenines paslaugas, sudarant asociacijos nariams  galimybes naudotis šiomis paslaugomis palankiausiomis sąlygomis;
  • Didinti Lietuvos Transporto ir Logistikos sektoriaus konkurencingumą suteikiant  galimybes tiek didelėms, tiek smulkioms įmonėms kelti kompetencijas ir gauti naudas iš transporto ir logistikos proceso efektyvinimo.
Vertybės

Atvirumas. Esame atviri naujoms idėjoms ir partnerystėms.

Bendradarbiavimas. Geriausių rezultatų galime pasiekti bendradarbiaujant verslui, nevyriausybinėms organizacijoms, valstybinėms institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms.

Efektyvumas. Orientuojamės į  sprendimų paiešką, kurie didintų trasporto ir logistikos sektoriaus efektyvumą. 

Tvarumas ir ekologija. Skaitmeninimas ir „paperless“ procesai leidžia mažinti be reikalo nuvažiuojamų kilometrų skaičių bei skatina tvarumą ir ekologiją.