Kontaktai

Jei turite klausimų, prašome susisiekti:

Edmundas Daukantas 
Transporto Inovacijų Asociacijos direktorius

Tel. nr. +370 686 02 524
info@tiasoc.eu

Transporto Inovacijų Asociacija siekia vienyti transporto, logistikos, informacinių ryšių technologijų profesionalų ir valstybių institucijų jėgas bei kūrybinį potencialą, kuriant sėkmingą ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių valstybių transporto sektoriaus ateitį.