Narystė

Transporto ir logistikos sektoriaus ateitis neįmanoma be naujovių ir naujų technologijų, pakeičiančių tradicinį požiūrį į transportą bei tiekimo grandinę.

Autonominių transporto priemonių atsiradimas, krovos robotai ir kitos technologijos reikalauja ir naujo požiūrio į transporto duomenų apdorojimą bei valstybių institucijų vaidmenį, kontroliuojant transporto ir tarptautinės prekybos procesus.

Vienu vertingiausių pasaulio resursų jau dabar pripažįstami duomenys. Duomenys yra tikroji XXI a. valiuta, leidžianti ne tik kurti naujas vertes – paslaugas ir produktus, bet ir suprasti verslo procesų ypatumus, tinkamai juos optimizuoti bei kurti konkurencinį pranašumą. 

Šiandien didžiąją dalį, apie 80%, duomenų kuria žmonės. Likusiąją – daiktai ir mašinos – tai, ką vadiname daiktų internetu. Tačiau jau visai netrukus, ši proporcija keisis. Analitikai prognozuoja, kad objektai per išmaniuosius jutiklius kurs beveik 90% žmonijos duomenų.

Kartu su technologiniais pokyčiais, kinta ir transporto paslaugų vartotojų poreikiai ir įpročiai, todėl, norėdami išlikti konkurencingais, logistikos rinkos dalyviai turi tobulėti kartu su aplinka, ar netgi siūlyti rinkai naujus, dar neišbandytus sprendimus.

Todėl bendras idėjų generavimo ir įgyvendinimo potencialas kartu su kūrybinga energija yra labai svarbus sektoriaus ateičiai.

 

Kviečiame prisijungti vežėjus, ekspeditorius, IT kompanijas, asociacijas ir kitas organizacijas, kurioms aktualus transporto verslo procesų skaitmenizavimas, inovacijos, tvarumas, efektyvumas bei bendradarbiavimas mutinės formalumų supaprastinime, aplinkosaugoje bei saugumo keliuose užtikrinime.

 

Transporto Inovacijų Asociacija siekia į vieną bendruomenę suburti transporto ir logistikos įmones bei technologinio sektoriaus atstovus, taip pat įtraukti valdžios institucijas, kitas asociacijas bei tarpvalstybinius partnerius.

Tokiu būdu norime užtikrinti, kad kuriamos technologinės inovacijos geriau atitiktų transporto ir logistikos srities verslo poreikius, būtų suderintos su Еuropos Sąjungos ir Lietuvos institucijų reikalavimais bei partneriaujančių šalių ypatumais. Palaikančius šią idėja kviečiame jungtis prie asociacijos ir tapti jos nariais.

,

Norintysis tapti Asociacijos nariu turi užpildyti stojimo anketą, gauti valdybos patvirtinimą ir sumokėti stojimo bei metinį nario mokesčius. Stojamasis įnašas mokamas tik vieną kartą, nario metinis mokestis mokamas kasmet.

Stojamasis įnašas asmeniui, pateikusiam prašymą tapti Asociacijos nariu, nuo 2021 m. sausio 1 d. yra 200,00 Eur (du šimtai eurų). Asociacijos metinis nario mokestis yra 500,00 Eur (penki šimtai eurų). Nario mokestis už metus, kuriais Asociacijos narys įstojo į Asociaciją, sumokamas per 90 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie priėmimą į Asociaciją gavimo, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Dėl nario priėmimo sprendimą priima Asociacijos valdyba. Informuotas apie sprendimą priimti į Asociacijos narius prašymo teikėjas turi pervesti stojamąjį įnašą į Asociacijos banko sąskaitą. Tai yra galutinis pareiškėjo narystės Asociacijoje patvirtinimas.

Jei turite klausimų dėl narystės Transporto Inovacijų Asociacijoje kviečiame susisiekti su asociacijos direktore Rugile Andziukevičiūte-Buze,, tel. nr. +370 (607) 37 122 arba siųskite užklausą el. paštu  rugile.andziukeviciute@tiasoc.eu