Skip links

eFTI4EU

Įgyvendinant projektą „eFTI4EU“ bus sukurti pilotiniai eFTI vartų sprendimai šalių partnerių kompetentingoms institucijoms, kurie bus naudojami elektroniniams informacijos mainams išbandyti.

Projektą įgyvendins 9 ES šalys, vadovaujamos Estijos klimato ministerijos. Kiti prie projekto prisidedantys partneriai yra iš Vokietijos, Suomijos, Prancūzijos, Italijos, Portugalijos, Austrijos, Lietuvos, Belgijos, Suomijos, Lietuvos ir Estijos. Trys šalys stebėtojos – Olandija, Ispanija ir Airija. Didelę projekto dalį sudaro sprendimo išbandymas visose transporto rūšyse, kuriame dalyvauja suinteresuoti subjektai iš kompetentingų institucijų, jūrų ir kelių transporto operatoriai, taip pat šalys partnerės iš Šiaurės Matmens Transporto ir logistikos partnerystės (NDPTL), kuri yra svarbi projekto eFTI4EU partnerė. Be to, šis projektas bus kitų projektų, tokių kaip FENIX, FEDeRATED, NDPTL eCMR, DIGINNO ir kitų, tęsinys.

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Ar sutinkate?